واحد برنامه ریزی جامع

واحد برنامه ریزی جامع و نظارت راهبردی شرکت

– برنامه ریزی پروژه‌ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصی MS PROJECT و PRIMAVERA و با تکیه بر جمع بندی تجارب اجرایی پروژه‌های انجام شده
– استفاده از نمودارهای موزی شکل برای کنترل دقیق‌تر  پیشرفت پروژه‌ها نسبت به نمودارهای S شکل
– طراحی روش‌های کارآمد گزارش گیری از تولید به منظور ورود داده‌ها به سیستم، پالایش و پردازش آن‌ها
– طراحی برنامه‌هایی با خصوصیات: قابلیت ثبت گزارشات تمامی مراحل تولید، انعطاف پذیری در ثبت و گزارش گیری قطعات مختلف با  فرآیند تولید متفاوت و گوناگون، قابلیت گزارش گیری سریع و متنوع (بر اساس هر بازه زمانی مد نظر، ایستگاه‌های تولید، پیمانکاران، پروژه‌ها، تیپ قطعات و…)، ثبت دقیق تمامی مراحل تولید قطعات به همراه تاریخ و نام تولید کننده و…
– طراحی برنامه‌هایی برای کنترل دقیق تولید که نشان دهنده وضعیت تک تک قطعات هر پروژه می‌باشد.
– طراحی برنامه به منظور ارایه برنامه تولید با خصوصیات: برنامه ریزی خودکار تولید برای تک تک قطعات پروژه، قابلیت انجام برنامه ریزی در بازه‌های زمانی متفاوت، در نظر گرفته شدن قطعات Hold شده به دلایل مختلف (متریال، نقشه و…) به طور خودکار در برنامه ریزی تولید، انجام برنامه ریزی تولید هر قطعه متناسب با فرآیند تولید آن قطعه، ارایه برنامه تولید متناسب و در  راستای برنامه زمان بندی پروژه، در نظر گرفتن اولویت‌های نصب قطعات در محل پروژه و…
– پایش فرآیند تولید و ارایه هشدارهای پیش آگهی به منظور پیش گیری از ایجاد گلوگاه و افزایش سرعت اجرای مراحل ساخت سفارشات
– ارایه گزارشات هفتگی پیشرفت پروژه‌ها و وضعیت تولید قطعات در ایستگاه‌های مختلف تولید
– تهیه پکینگ لیست‌های مربوط به کلیه  محموله‌های داخلی و خارجی…
– طراحی برنامه محاسبه خودکار صورت وضعیت پیمانکاران به منظور صرفه جویی در زمان
– تهیه صورت وضعیت پروژه‌ها به منظور ارایه به کارفرما