Tag

سازه های فلزی سوله

اسکلت فلزی

اسکلت فلزی تعریف: اسکلت بسته متشکل از ستون‌ها و تیرها (افقی یا شیب دار) و باد بند را قاب کامل می‌نامند. توجه:...
Read More

سازه های فلزی سوله

سازه های فلزی سوله از سازه های فلزی سوله در کارخانه‌ها، اسکلت ساختمان، انبارها، مرغداری‌ها، آشیانه‌های هواپیما، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی...
Read More