Category

سوله

سوله

سوله: سوله سازه‌ای فلزی با سقف شیب‌دار است که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می‌شود. سوله از جزئیاتی مانند 1-...
Read More

نصب سوله

نصب سوله مرحله نصب سوله پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه، توسط تکنسین‌های مربوطه شروع می‌شود. مرحله نصب اسکلت...
Read More

ساخت‌ سوله

ساخت‌ سوله ساخت‌ سوله معمولا با در نظر گرفتن فونداسیون سازه که از نوع پی تکی(منفرد) است و توسط شناژ به یکدیگر...
Read More

سوله صنعتی

سوله صنعتی از قاب‌های صنعتی(سوله صنعتی) به صورت یک یا چند دهانه و عموما یک طبقه با سقف‌های شیب‌دار برای پوشش دهانه‌های...
Read More