Tag

انواع سوله

سوله صنعتی

سوله صنعتی از قاب‌های صنعتی(سوله صنعتی) به صورت یک یا چند دهانه و عموما یک طبقه با سقف‌های شیب‌دار برای پوشش دهانه‌های...
Read More